Site-logo-Dartclub
Site-logo-Dartclub
Privacyverklaring Dartclub Bullseye

De organisatie van Bullseye is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS

Bullseye verwerkt uw persoonsgegevens als u deelneemt aan een competitie/evenement georganiseerd door Bullseye. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bullseye verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of personen jonger dan 16 jaar.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Bullseye verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om diensten bij u af te leveren
Bullseye organiseert gedurende het jaar meerdere, toernooien en andere evenementen. Om te kunnen bijhouden wie deelnemer is en om uitslagen te kunnen bijhouden worden de gegevens van deelnemers verwerkt. Door u in te schrijven of lid van de club te worden accepteert u deze privacyverklaring en geeft u ons toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens en het maken van foto en film materiaal dat wij gebruiken voor promoten van de vereniging, toernooien en het werven van leden. Indien er geen toestemming geeft, is deelname aan clubavonden of een toernooi, van Bullseye niet mogelijk.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Bullseye neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bullseye bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam: tot verzoek verwijderen
In verband met jaarlijks terugkerende evenementen of toernooi, is het nodig uw voor- en achternaam, Mail adres en telefoonnummer, te bewaren in een oud-deelnemersbestand. Het is volgens later genoemde rechten mogelijk uw gegeven compleet te laten verwijderen. Bullseye beschouwd u bij een later inschrijven als een nieuw lid.

Geboortedatum: niet opgeslagen

De geboortedatum wordt alleen gevraagd ter controle van de minimale leeftijd. De geboortedatum zal niet worden opgeslagen.
Delen van persoonsgegevens met derden, Bullseye publiceert de verwerkte persoonsgegevens, met uitzondering van de geboortedatum, alleen tijdens een toernooi. De publicatie hiervan is noodzakelijk voor de deelnemer controle, publicatie van uitslagen, wedstrijd indeling. Bullseye deelt op geen andere manier, dan de voorgaande, de gegevens van de deelnemers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Bullseye gebruikt cookies of vergelijkbare technieken omdat wij wettelijk dit verplichts zijn maar gebruiken of verwerken deze gegevens niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bullseye en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bullseyedenhelder@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Dartclub Bullseye is een onderafdeling van de Marine Onderofficiers club de MOOC. Als zodanig gelden dan ook de huisregels van de MOOC. Op de dartavond zijn zowel militairen, burgerambtenaren en burgers van harte welkom. 

Clubavond
Contact
Print Friendly, PDF & Email